13 de març de 2015

5 tips per fer unes targetes corporatives que marquin la diferència

(Versión en castellano al final del post)*
5 tips per dissenyar unes bones targetes corporatives ©Imma Mestre Cunillera
Tot i ser divendres 13, estic feliç. Som divendres i fa poc em van arribar les noves targetes corporatives que em vaig dissenyar. Per a qualsevol dissenyador és molt important tenir unes bones targetes de presentació. Ens juguem el nostre prestigi en una sola carta, ja que...Quina mena de dissenyador ets si no tens unes targetes de visita per al·lucinar? Em feia molta il·lusio veure com havien quedat i tocar-les. Estic més que contenta amb el resultat.

Per un dissenyador és imprescindible tenir unes bones targetes corporatives, però també ho és per a tothom qui es vulgui donar a conèixer o vulgui fer créixer la seva empresa. És la primera impressió que els potencials clients tindran de tu, així que és molt important prendre't-ho seriosament i dedicar-hi una estoneta. Els dissenyadors ens dediquem a resoldre't aquest problema i d'altres necessitats gràfiques que puguis tenir, però què passa si te les vols dissenyar tu mateix/a?

En aquest post trobaràs 5 tips per dissenyar les teves pròpies targetes corporatives que et definiran i faran diferenciar-te dels teus competidors.

Aspectes tècnics d'una targeta corporativa

Aquests apartat és l'indispensable en una targeta de visita perquè és on defineixes les dades que vols facilitar als teus possibles clients. Sembla obvi, però has de saber molt bé quina informació vols donar perquè qui et busqui et trobi de forma senzilla i ràpida. Sense aquest apartat, unes targetes corporatives no tenen sentit.

1. El primer que s'ha de tenir en compte és presentar-te. Dir qui ets i què fas. La gent ha de saber què ofereixes que ells puguin necessitar de tu.

2. Ara ja sabem per què ets indispensable, però on et puc trobar per explicar-te allò que necessito que em resolguis? En aquest punt, has de tenir clar quines dades vols donar. Ets una persona que ofereixes un servei on-line? Segurament no et caldrà donar l'adreça postal, però sí un e-mail. En canvi, si tens una botiga física, et serà imprescindible especificar on et trobes per què la gent vingui a comprar-te o potser donar un telèfon per contactar directament.

Pots donar el teu perfil de les diferents xarxes socials si vols que et coneguin més ràpidament i per créixer en difusió.

En definitiva, dóna la informació necessària. No carreguis de dades un espai tan petit. Facilita les dades estrictament necessàries i de forma breu i curta. Així serà visualment més ràpid trobar-te i contactar amb tu.

Dóna valor afegit a les teves targetes corporatives

Disseny de les targetes corporatives ©Imma Mestre Cunillera3. Procura que la imatge corporativa que tens, o vols (si l'empresa encara no està creada), tingui una relació directa amb les pròpies targetes. Posa-hi el logo i utilitza la mateixa tipografia i colors corporatius per donar coherència a la teva imatge.

4. Pensa com ets i què vols transmetre. Ets extrovertit/da o tímit/da? T'agrada més el minimalisme o l'explosió de colors? Fés que siguin diferents mitjançant un briefing del què vols transmetre i plasma-ho en el tipus de paper que faràs servir, els colors utilitzats, o el format. Les pots fer amb les cantonades rectes o arrodonides, horitzontals o verticals, o utilitzar un paper diferent, o amb relleus... Les opcions són infinites!

En el meu cas volia que fóssin minimalistes, elegants i que demostréssin professionalitat. Que no es quedés només en el fet de donar la informació, sinó que qui la rep tingui una esperiència sensorial, tant en la vista com en el tacte. Vaig optar per donar singularitat i exclusivitat utilitzant un fons blanc neutre, per destacar les meves dades, i on el protagonisme se l'emporta el paper texturitzat de cantonades arrodonides (perquè no es despuntés si te la poses a la butxaca dels pantalons).

5. I per últim, pensa en allò que vols destacar i com posar-ho. Jo vull que la gent em conegui. Que sàpiga qui sóc i què faig. I en un segon lloc, que em contacti. Per tant, vaig dissenyar les meves targetes de visita impreses a dues cares. A la cara de davant hi ha les dades més importants per mi. El logotip, perquè el possible client comenci a associar la meva marca amb el meu nom i també amb la meva cara, per això vaig afegir un dibuix meu, amb l'estil d'il·lustració que em caracteritza. D'aquesta manera, explico què faig, com ho faig i qui sóc. Si a la gent li interessa, dóna la volta a la targeta (no sé si t'hi has fixat, però és un acte que, ja de per si, tothom fa automàticament quan rep una targeta corporativa) i troba la manera de contactar-me, tant per mail com a les diferents xarxes socials.
Com presentar les teves targetes corporatives ©Imma Mestre Cunillera
--------------------------------
* Aún estando a viernes 13, estoy feliz. Estamos a viernes y hace poco me llegaron las nuevas tarjetas corporativas que me diseñé. Para cualquier diseñador es muy importante tener unas buenas tarjetas de presentación. Nos jugamos nuestro prestigio a una sola carta...¿Qué especie de diseñador seríamos si nuestras propias tarjetas no son de alucine? Me hacía ilusión ver cómo habían quedado y tocarlas. Estoy más que contenta con el resultado.

Para un diseñador es imprescindible tener unas buenas tarjetas corporativas, pero también lo es para todos aquellos que quieren darse a conocer o quieran hacer crecer a su empresa. Es la primera impresión que los potenciales clientes tendrán de ti, así que es muy importante tomártelo en serio y dedicarle un ratito. Los diseñadores nos dedicamos a resolverte este problema y otras necesidades gráficas que puedas tener, pero ¿qué pasa si te las quieres diseñar tu mismo/a?

En este post encontrarás 5 tips para diseñar tus propias tarjetas corporativas que te definirán y te diferenciarán de tus competidores.

Empezamos por los aspectos técnicos:
1. Lo primero a tener en cuenta es presentarte. Decir quién eres y qué haces. La gente tiene que saber qué ofreces que ellos puedan necesitar de ti.

2. Ahora ya sabemos porqué eres imprescindible, pero dónde puedo encontrarte para explicarte lo que necesito que me resuelvas? En este punto, tienes que tener claro qué datos quieres dar. ¿Eres una persona que ofrecesun servicio on-line? Seguramente no necesitarás dar tu dirección postal, pero si un e-mail. En cambio, si tienes una tienda física, te será imprescindible especificar dónde te encuentras para que la gente venga a comprarte o quizá dar el teléfono para que contacten directamente. 

Puedes dar tu perfil de las diferentes redes sociales si quieres que te conozcan más rápidamente y para crecer en difusión.

En definitiva, tienes que saber dar la información necesaria. No satures de datos un espacio tan pequeño. Facilita tus datos estrictamente necesarios de manera breve y corta. Así, visulamente será más rápido encontrarte y contactar contigo.

Una vez establecidos los aspectos técnicos, es el momento de darle valor añadido a nuestras tarjetas corporativas:

3. Procura que la imagen corporativa que tienes, o quieres (si la empresa aún no se ha creado), tenga una relación directa con las propias tarjetas. Ponle un logo y utiliza la misma tipografía y colores corporativos para darle coherencia a tu imagen.

4. Piensa en cómo eres y qué quieres transmitir. ¿Eres extrovertido/a o tímido/a? ¿Prefieres el minimalismo o una explosión de colores? Haz que sean diferentes mediante un briefing sobre lo que quieres transmitir y plásmalo en el tipo de papel utilizado, los colores o el formato. Las puedas hacer con los cantos rectos o redondeados, horizontales o verticales, o utilizando un papel diferente, o con relieves... ¡Las opciones son infinitas!

En mi caso quería que fueran minimalistas, elegantes y que demostraran profesionalidad. Que no se quedará solamente en el hecho de dar la información, sino que quién la reciba, tenga una experiencia sensorial tanto a nivel visual como en el tacto. Opté por dar singularidad y exclusividad utilizando un fondo blanco neutro, para destacar mis datos, en dónde el protagonismo estuviera en el papel texturizado de cantos redondeados (así no se chafan si te las guardas en el bolsillo de los pantalones).

5. Y por último, piensa en aquello que quieres destacar y cómo ponerlo. Yo quiero que la gente me conozca. Que sepa quién soy y qué hago. Y en un segundo lugar, que me contacten. Por lo tanto, diseñé mis tarjetas corporativas a dos caras. En la cara delantera se encuentran los datos más importantes para mi: el logotipo, para que mi posible cliente empiece a asociar mi marca con mi nombre y conmigo. Por eso añadí un dibujo mío, con el estilo de ilustraciones que me caracteriza. De esta forma, cuento qué hago, cómo lo hago y quién soy. Si la gente le interesa, dará la vuelta a la targeta y encontrará la manera de contactar conmigo, tanto por e-mail como en las diferentes redes sociales.

--------------------------------
El post d'avui és llarg, però són cinc consells fàcils de tenir en compte i que incrementaran la teva visibilitat, marcant la diferència respecte a la teva competència. Saps d'algunes pautes més que ajudin a crear unes targetes que et diferenciïn de la resta? M'agradaria llegir-les a l'apartat de comentaris.

El post de hoy es largo, pero son sólo cinco consejos fáciles de tener en cuenta y que incrementarán tu visibilidad marcando la diferencia respecto a tu competencia. ¿Sabes algunos requisitos más que te ayuden a crear una targeta que te diferencie de los demás? Me gustaría leerlos en el apartado de comentarios.

2 comentaris:

  1. Respostes
    1. Gràcies Bet! Estic molt contenta del resultat. Al natural guanyen perquè s'aprecia molt bé la textura del paper i són agradables de tocar.

      Elimina